Inzabaz

Podmínky užití

Podmínky užití webového rozhraní

Nacházíte se na webovém rozhraní www.inzabaz.cz (dále jen „webové rozhraní“) provozovaném podnikatelem 

Tomášem Vlčkem

se sídlem Vrchlického 614, 411 17 Libochovice

IČ: 72571888

DIČ: CZ7609065970

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Louny

Adresa pro doručování: Tomáš Vlček, Vrchlického 614, 411 17 Libochovice

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní vystavujete své inzeráty, odpovídáte na inzeráty nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

 

1. Funkce webového rozhraní

Webové rozhraní slouží pro zobrazování inzerátů na zboží a služby různého druhu od různých inzerentů. Prostřednictvím webového rozhraní lze dále odpovídat na jednotlivé inzeráty, a to vyplněním formuláře u jednotlivých inzerátů. Vezměte na vědomí, že provozovatel webového rozhraní není inzerentem, tedy není prodejcem předmětů, ani poskytovatelem služeb uvedených na webovém rozhraní.

2. Vyhledávání inzerátů a odpovídání na ně

Jednotliví inzerenti jsou fyzické nebo právnické osoby odlišné od provozovatele webového rozhraní. Inzerenty je možné kontaktovat prostřednictvím webového rozhraní odpovědí na inzerát. 

Vezměte na vědomí, že popis zboží i ceny jsou vkládány jednotlivými inzerenty a provozovatel webového rozhraní neodpovídá za jejich správnost, úplnost či aktuálnost. Konkrétní podmínky prodeje Vám budou upřesněny přímo inzerentem.    

Vezměte též na vědomí, že pokud využijete nabídku některého z inzerentů, vzniká smluvní vztah výlučně mezi Vámi a daným inzerentem, nikoliv též mezi Vámi a provozovatelem tohoto webového rozhraní. Na smluvní vztah se mohou vztahovat obchodní podmínky příslušného inzerenta. 

 

 

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 01.01.2024