Inzabaz

Chcete kontaktovat prodejce?

Váš vzkaz mu doručíme na email.


Nabídka na reálnou spolupráci s cílem stabilizovat vaší firmu a založit její rozvoj.

Nabízíme: Reálnou, věcnou spolupráci s konkrétními výstupy, dále upřesněného typu. Příklad témat pro praktické aplikace:

Příklad systémových prvků:

Spolupráci nabízíme ve variantě :

První konzultace s cílem upřesnit předmět spolupráce je ZDARMA. Pro dohodu schůzky volejte na 603293315.